Suvaitsevuuden vastakohtana inho?

Suvaitsevuuden vastakohtana inho?

Suvaitsevuuden vastakohtana inho?

suvaitsevuus – inho

Olen ihmetellyt, miksi esimerkiksi keskusteluissa raitiovaunuverkoston linjauksista joudutaan asetelmaan, jossa toista mielipidesuuntaa edustava alkaa inhoamaan toista osapuolta. Kirjoituksissa unohtuu itse asia ja inho ottaa vallan.

Perustan seuraavan satojen päivien omakohtaiseen kokemukseen Kiinasta. Kiina on ulospäin kommunistinen valtio, mutta ihmisten arkipäivä on täyttä markkinataloutta. Tämä epäsuhta on tajuttu kommunistisen puoleen johdossa, ja käyttöön on otettu kaikkien aasialaisten uskontojen perustana oleva konfutselaisuus. Konfutselaisuus ei ole uskonto, eikä siinä ole jumalia eikä konfutselaisuudessa kirjallisuudessa käsitellä kuolemanjälkeistä elämää. Konfutselaisuuden keskiössä on kunniallisuus, johon kasvamisesta jokainen henkilö on itse vastuussa. Tavoitteena on, että ennen täysi-ikäisyyttä jokainen konfutselainen tajuaa, mikä on oikein ja mikä väärin. Konfutse onkin todennut ”Mutta vain jos panee tahtonsa kunniallisuuden vaalimiseen, ei tunne inhoa”. Konfutse oli tyytymätön oman aikansa (noin 500 eKr.) moraaliin erityisesti valtionhallinnossa.

Suvaitsevuus on oman poliittisen toimintani keskiössä. Suvaitsevuuden vastakohta ei ole inho, eikä täydellinen kunniallisuus ole mahdollista kuin vain ääri-ihmiselle.

Suvaitsevaisuutta tukevat hyvät ajattelun taidot. On määritelty, että suvaitsevan henkilön on tunnettava oman identiteetin vahvuus ja tiedostettava omat juurensa. Suvaitsevaisen ihmisen tulee kokea olevansa hyväksytty. Tunnetumpi suvaitsevuuden määritelmä liittyy maailman moninaisuuden ja rikkauden tiedostamiseen ja sen näkemiseen mahdollisuutena. Suvaitsevaiselle henkilölle erilaisuus ei ole uhka, vaan se tarjoaa mahdollisuuksia. Nykypäivänä varmoja totuuksia on vaikea ja työläs löytää, epävarmuus kasvaa ja epäilyt saattavat ottaa vallan, suvaitsevaisen henkilön on kestettävä epävarmuutta, mutta inhon sijaan hän sietää epäilyä, kyseenalaistamista ja sallii erilaiset näkemykset.

Suvaitsevuuden puute johtaa pahimmillaan itsetuhoisiin ajatuksiin (vrt. Meghan Marklen haastattelu Oprahissa).

Tämä lyhyen pohdinnan jälkeen uskallan väittää, että ihmiset, jotka tuntevat inhoa esimerkiksi toisen näköisiä ihmisiä kohtaan, ovat kokeneet kolhuja omassa kunniallisuudessaan eikä tällöin suvaitsevaisuudelle jää tilaa.

Inhon kautta ei päästä vuorovaikutukseen ja yhteiset hyvät ratkaisut jäävät löytymättä.

pauli_haatainen

Close