Päätöksentekoprosessi

Vaaleissa valitaan päättäjiä yhteisten asioiden (rahojen) hoitajiksi. Lienee hyvä, että jokainen ehdokas miettisi omaa päätöksentekoprosessiaan. Seuraavassa esittelen oman toimintamallini.

Päätöksenteon voi laajasti katseltuna ymmärtää samana prosessina kuin uuden tuotteen/palvelun kehityksen. Tuotteen/palvelun kehitys etenee seuraavasti:

1)      Idea
2)      Tilannearvio
3)      Tutkimus
4)      Päätös
5)      Toimintamalli
6)      Tuotteen/palvelun valmistus, päätöksen julkaisu
7)      Markkinointi/kehitys

 

Omana tavoitteenani on luontoa parantavan tutkimuskeskuksen perustaminen Tampereelle, minkä perusteella esittelen yllä olevan kehityskaaren.

1)      Idea

Idean syntymishetkeä on mahdotonta ajallistaa. Luontoa parantavan tutkimuskeskuksen idean syntymiseen tarvittaneen riittävä määrä Kiinassa oloa, jotta voi ymmärtää, kuinka huonoon kuntoon luonto on mennyt. Mieleeni ovat painunut ne tuhannet Fushunin puut, joiden kylkiin oli asennettu tippapussit. Minulle kerrottiin, että puihin kulki letkua pitkin ravinnenestettä, jonka tarkoitus oli pitää puut hengissä minimiajan. Taustalla oli se, että puista maksettiin kasvattajalle vasta kolmen vuoden jälkeen.

Toinen muistikuva Uzbekistanista. Hruštšev oli aikanaan antanut Uzbekistanille vuoren ja vaihtokaupassa Kazakstanille osan Aral-järveä. Maiden itsenäistyttyä Kazakstan sulki vuorilta tulevan veden, minkä seurauksena syttyi aseellinen konflikti vedestä.

Joskus pitää mennä kauas, että näkee lähelle.

 

2)      Tilannearvio

Suomessa on vallalla näkemys, ettei meidän teoillamme ole merkitystä Kiinan tai Uzbekistanin oloihin. Lisäksi ajattelemme, että kyseiset maat saastuttavatkin meitä enemmän. Oma tilannearvioni lähtee ajatuksesta, että Suomella on vielä mahdollisuus löytää ne toimintamallit ja innovaatiot, joilla parannetaan luontoa. Meillä on myös näyttää konkreettisena esimerkkinä tulevan tutkimuskeskuksen tutkijoille ja asiakkaille viimeistään Teiskossa, mitä on puhdas ja hyvinvoiva luonto.

Tilannearviooni liittyy myös ns. hiljaisten viestien havainnointi. Hiljaisilla viesteillä tarkoitetaan asioita, jotka eivät liity etsimääsi tietoon ja ne tulevat esimerkiksi kokeneilta ihmisiltä tai tieteellisen viestin sivulauseissa/kuvateksteissä. Hiljaisen tiedon voi määrittää myös tiedoksi, jota ei voi sanallistaa ja se ylittää kokemishetkellä ymmärryksen. Perusperiaate on se, että jos kuulet/luet/näet kaksi samansuuntaista hiljaista viestiä, on syytä tilannearvion painopistettä siirrettävä hiljaisten viestien suuntaan.

Hiljaiset viestit luontoa parantavan tutkimuskeskuksen perustamiseen liittyvässä tilannearviossa ovat seuraavat:

a) Sijoittajat hakevat taloudellisen hyödyn lisäksi myös muita tuloksia. Afrikka, tasa-arvon kehitys, naisten ja lasten asema sekä koulutus ovat olleet jo kymmeniä vuosia kasvavia sijoittajien haluamia vastuullisia asioita, joita he haluavat edistää investointinsa avulla.
b) 80% Nesteen tuloksista tulee uusiutuvista polttoaineista.

 

3)      Tutkimus

Tietoa on riittävästi saataville miltei kaikista maailman asioista, on vain löydettävä oikeat ja riippumattomat tietolähteet. Päätös ilman tutkimusta taustatekijöiden oikeellisuudesta ja liiallisella tunteella tehtynä on mitä todennäköisemmin huono päätös. Oma tutkimukseni lähtee YK:n ilmastoraporteista ja vuosikymmenien mittaustuloksista maaperän köyhtymisestä jäävuorien sulamiseen.

 

4)      Päätös

Päätös on päätöksentekoprosessin helpoin vaihe, jossa vastauksena on joko kyllä tai ei. Kannattaako minun lähteä ajamaan ko. asiaa, onko minulle resursseja, onko asia uskottava, saanko tukijoukkoja riittävästi?

Useimmiten politiikassa valtuutettu saa tietoonsa asian juuri tässä päätösvaiheessa. Vaikka esityslistat kokouksista lähetetään viikkoja aikaisemmin voi valtuutetulla olla aikakapeikkoja ja päätöksen perusteet jäävät helposti selvittämättä. Silloin on syytä tehdä vähintään tilannearvio miksi ko. päätös olisi tehtävä. On myös lisääntynyt valtuutettujen halu olla uskomatta tutkittua tietoa, joten kaikki mitä aiemmin olen esittänyt, jää päätöksentekijältä tekemättä.

Tampereelle on perustettu jo kiertotalouteen keskittyvä alue, joten päätin jatkaa luontoa parantavan tutkimuskeskuksen perustamiseen.

 

5)      Toimintamalli

Tästä eteenpäin käytän esimerkkitapaustani ehdollisena, koska faktisesti asiaa ei ole tämän pidemmällä viety.

Toimintamallia rakentaessa tulee vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: Kuinka saadaan paras tulos? Kenen kanssa toteutetaan myynnin ja markkinoinnin suunnittelu, resursointi.

Luontoa parantavan tutkimuskeskuksen osalta paras tulos saataisiin laajalla eri poliittisia ryhmiä sisältävällä toiminnalla, Tampereen kaupungilla ja kaupungin omistamilla yrityksillä on riittävää osaamista myynnin ja markkinoin suunnitteluun. Resursointi olisi aluksi kaupungin budjettirahaa sekä valtion/EU:n tukea. Lisäksi keskeiset yhteistyökumppanit tulee sitouttaa sopimuksilla tässä vaiheessa (WWF, YK, Maailmanpankki…)

 

6)      Tuotteen/palvelun valmistus, päätöksen julkaisu

Tämä on hetki jolloin ”ulkopuoliset” tulevat tietoiseksi asiasta.

Luontokeskuksen julkaisu voisi tapahtua osana Tampereen kaupungin syntymäpäivää, ja tapahtuma tulee liittää ainakin Euroopan tason uutisvirtaan ko. päivänä.

 

7)      Markkinointi/kehitys

Hyväkin päätös tarvitsee jatkokehittelyä ja markkinointia. On oltava myös valmis muuttamaan päätöstä, jos esimerkiksi uutta tutkimustietoa ilmenee. Jos päätös jätetään vain sellaisenaan, se voi kuihtua pois samoin kuin markkinoille tuotu uusi tuote/palvelu.

 

pauli_haatainen

Close