Puolueiden edustajien välillä on eroja

Tämänpäiväisen blogitekstin piti olla suunnitellusti Suomen sulkemisen vaikutukset Tampereen palvelutuotantoon. Palaan aiheeseen myöhemmin, mutta ehkä toisesta tulokulmasta.

Perussuomalaiselle puolueelle täytyy lausua vilpitön kiitos, että he ovat tuoneet vahvasti keskusteluun maahanmuuton. Asiasta on voitu käydä keskustelua jo useamman vuoden ajan ja ääripäät ovat tulleet lähemmäksi toisiaan.

Ruodin seuraavassa osia perussuomalaisten kansanedustaja Veijo Niemen mielipidekirjoitusta (Aamulehti 18.1.2021). Tavoitteenani on tuoda esiin otsikon vaatimia asioita.

Edustaja Niemen mielipidekirjoituksen otsikko on ”Maksaako viulut valtio, kunta vai sinä”.

Näkemykseni asiaan on ytimekkäästi seuraava: Valtio ja kunta ei voi maksaa mitään, elleivät niissä asuvat ihmiset ole tuottavassa työssä. Työtä on vaikeahko saada ilman yrittäjiä (työllistäjiä). Parasta ja tehokkainta rahaa valtio – ja sitä kautta kunnat – saavat yritysten vientituloista.

Edustaja Niemi avaa kirjoituksensa lainauksella ”Nuoret aikuiset hakevat vapautta” (lähdettä ei ole mainittu). Toden totta, nuoret aikuiset hakevat vapautta, Suomessa onneksi ainakin vielä perheet ja koululaitos opettavat ja ohjeistavat myös ottamaan vastuuta. Vapaus ilman vastuuta johtaa kaoottiseen elämään, niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla. Itse kokoomuksen kuntavaaliehdokkaana koen perheiden ja koulutuksen tukemisen tärkeäksi, ettei vapauden ja vastuun eriytymistä pääsisi tapahtumaan. Edustaja Niemi jatkaa vapausteemaa päätyen arvioon, jonka mukaan Suomi syyllistyy valtiopetokseen, jos vaikka hallitus ei priorisoi turvallista ja hyvää tulevaisuutta vapauden tunteen kautta nuorille aikuisille. Perin vastuutonta tekstiä kansanedustajalta.

Mikä sitten on vienyt suomalaisten nuorten aikuisten vapauden? Edustaja Niemen mielestä tekijät ovat

1)      puoluepoliittinen liirumlaarum

2)      poliittinen ohjaaminen

3)      utopiaan pakottaminen

4)      median katastrofiuutiset.

Nämä ovat johtaneet edustajan mielestä tilanteeseen, jossa oma ajattelu ja lähiasioiden puntarointi unohtuu. Edustaja Niemeä lainaten: ”itsenäinen elämämme on suorastaan uhattuna”.

Tämä seuraava on omalla riskilläni tekemä tulkinta. Edustaja Niemen mielipidekirjoituksen viidennessä kappaleessa esille tuomat oman ajattelun ja lähiasioiden puntaroimisen uhan esilletuonti saa jatkoa seuraavassa kappaleessa ”Ruotsin pakolaisaaltojen seurauksena muodostuneisiin helvetin esikartanoihin”.

En oikein usko, että suomalaisten nuorten aikuisten lähiasioihin kuuluu Ruotsin helvetin esikartanot. Lisäksi kummeksun kirjoituksen epäloogisuutta. Edustaja Niemi kirjoittaa tekstissään, kuinka ”mediapyöritystä katastrofeista tulee tällä hetkellä kellon ympäri”. Hän kuvaa perin katastrofaalisesti niin Ruotsin kuin Ranskankin valtiollisen tilanteen.

Edustaja Niemen esittämiä rahasummia (yli 3 miljardia euroa vuodessa Ranskan käyttämä raha maahanmuuton kuluihin ja Pirkanmaan tulkkauskulut maahanmuuttajille) en ole tarkastanut. Olen itse yrittäjänä (yrittänyt) ja ruotsalaiset yrittäjäystäväni Göteborgin alueella tehnyt liiketoimintaa pakolaisten majoitus- ja ateriapalvelun järjestäjänä. Uskon, että Ranskassakin yritykset järjestävät palvelut ja valtio/kunta maksaa ne. Edustaja Niemi, ei raha joka käytetään pakolaisten palvelujen järjestämiseen mene pois esimerkiksi Pirkanmaalta, eikä maahanmuuttaja saa tulkkauksesta rahaa, vaan sen järjestäjä, yrittäjä, joka maksaa veroja, käyttää palveluja ja maksaa taas veroja ja sitä kautta osan sinunkin palkastasi.

Edustaja Niemi jatkaa kirjoituksessaan: ”puolueet eivät saa olla teattereita eivätkä poliitikot näyttelijöitä”. Olen asiasta täysin samaa mieltä.

Seuraavaksi tekstissään edustaja Niemi paneutuu USA:n viimeaikaisiin tapahtumiin ja hän toivoo Suomessa yhteen hiilen puhaltamista. Yhteen hiilen puhaltamisen pahimpana uhkana hän mainitsee poliittisen kateuden ”vääriä” ihmisiä kohtaan.

En tiedä enkä usko, että edustaja Niemi toimisi Qanonissa ja salaliittoteorioita viljelevässä joukossa. Olen itse seurannut erään salaliittoteorioihin vajonneen henkilön kautta ko. piireissä käytäviä keskusteluja ja siellä on useita perussuomalaisia edustajia. Kyseisissä piireissä käytetään paljon kateutta ”vääriä” ihmisiä kohtaan. Ihmisiä siis erotellaan ”väärien ihmisten” onnelliseen elämä ja meidän tavallisten kansalaisten surkean ja valheelliseen elämään. Oli asia miten tahansa, toivoisin edustaja Niemen tarkentavan, keitä nämä ”väärät” ihmiset ovat ja miksi hän kokee heidän olevan vääriä ihmisiä.

Edustaja Niemi jatkaa julkisten palvelujen unohtamisesta. Minun mielestäni kaikista meistä on pidettävä huolta, ja parhaiten (ainoa tapa) se onnistuu, kun teemme tuottavaa työtä. Jos emme saa vientituloja esimerkiksi innovaatioidemme kautta, ei julkisia palveluja voida toteuttaa.

Edustaja Niemi siirtyy mielipidetekstin loppuvaiheessa toiveeseen ideologioiden ja utopioiden unohtamisesta. Edustaja Niemi kysyy, ”mihin suuntaan Suomen reaalitodellisuus kulkee”. Toivon todellakin, että olemme vielä kaukana kahden todellisuuden elämästä täällä Suomessa. Edustaja Niemi itsekin toteaa USA:ta käsittelevässä osiossa seuraavasti: ”Viimeksi USA:sta olemme nähneet, kuinka kansa voi jakautua, osin ’hajota ja hallitse’ -toiminnan kautta.” Jos edustaja Niemellä on reaalitodellisuus, joka eroa todellisesta todellisuudesta, alan tuntea oloni huolestuneeksi (tämän vuoksi olen ehdokkaana seuraavissa kuntavaaleissa). Kuka määrittää tuon ”reaalitodellisuuden” eron todellisuudesta? Mitä se on?

”Haetaan kaikki vapautta”, edustaja Niemi toteaa. Vapautta mistä? Ilmeisesti valtamedian mediapyörityksestä, sillä ”kansalaiset ovat sen vyöryn alla”, kuten edustaja Niemi aiemmin tekstissään kirjoittaa. Kuulostaa perin tutulta kohta väistyvän valtionjohtajan sanomalta. Edustaja Niemi jatkaa ”sitä, että saamme itse pohtia mikä on oikein ja väärin”. Edustaja Niemi tuli tässä kohtaa oman toimintani keskiöön: mikä on TOTTA? Edustaja Niemi kannustaa omaan pohdintaan, ja rohkenen kuvitella edustaja Niemen tarkoittavan jopa oman tutkimuksen tekemistä, jos valtamedian totuus ei miellytä. Kriittisyys on erinomaista, mutta tutkitun tiedon haastamien omilla tutkimustekeleillä on vaarallista. On helppo sulkea todellisuus, kun omalla ”tutkimuksellaan” on päässyt parempaa todellisuuteen, ainakin itsensä kannalta.

Lopuksi edustaja Niemi esittää haasteen äänestäjille ”Toki ehdokkaista ei aina ole helppo löytää aidosti sydämestään toimivaa henkilöä”. Sydän on tärkeä ensisijaisesti verenkierron takaajana. Ymmärrän toki edustaja Niemen tarkoittavan muuta kuin fysiologista sydäntä. Yhteisten asioiden hoitaminen vaatii enemmän viisautta, tutkittua totuutta ja vastuuta ja vähemmän tunnepitoista, vapauden huumassa, toisessa todellisuudessa tehtyä päätöksentekoa.

Arvoisat äänestäjät, vaatikaa ehdokkailta vastausta kysymykseen, miksi ehdokkaan esittämä henkilökohtainen totuus tulisi olla totta myös yleisesti. Miksi ehdokas haluaa elää toisessa todellisuudessa? Arvioikaa niitä ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä, jotka ovat johtaneet todellisuuden haastamiseen ehdokkaan kohdalla. Meissä ehdokkaissa on eroja.

pauli_haatainen

Close