Talouskasvun edellytykset

Valtionvarainministeriön virkamiehet julkaisivat 8.2.2021 Talouskasvun edellytykset tulevaisuudessa ‑raportin. Tulevaisuutta ei tarvitse odottaa, sillä tilanne, jota he kuvaavat tulevaisuudessa, on jo pääosin arkea.

-          Tanskan ja Ruotsin julkinen velka/BKT on noin 40 %, Suomen 70 %.
-          Tanskan ja Ruotsin talouskasvu on kaksinkertaista verrattuna Suomeen.
-          Vuosittain ulkomaille muuttaa 2 000 korkeakoulutettua suomalaista enemmän kuin saamme tilalle.

Miten ratkaista tämä tilanne?

-          panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin
-          työllisyysasteen nosto
-          kannustava verotusjärjestelmä
-          riittävä työvoiman määrä
-          asenneilmapiiri

Valitsevan keskusteluilmapiirin takia on hyvin vähän uskallettu puhua riittävästä työvoimasta. Riittävää työvoimaa kun Suomessa ei tälläkään hetkellä ole eikä näköpiirissä todellakaan ole hetkeä, jolloin sitä omin voimin tänne saataisiin. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää maahanmuutto, tarkoitan maahanmuutto laajasti, enkä pelkästään valikoitujen erikoisosaajien rekrytointia, sillä joidenkin täällä on tehtävä myös oikeat työt.

Olemme pohjoinen saari, kylmä. Tänne on vaikea tulla. Piilorasismia ja avointa rasismia on aivan liikaa, ja se saa yhä uusia kannattajia tuekseen. Suomeen ei voi tulla yrittäjänä ETA-alueen ulkopuolelta. Jos yrittäjä on kotoisin ETA-alueen ulkopuolelta, pankkitiliä ei saa auki. Massat, jotka voisivat täyttää Suomen työvoimatarpeen ja mahdollistaa yritysten kasvun, ovat pääosin kaukana ETA-alueen ulkopuolella. Kaiken lisäksi he ovat erivärisiä, edustavat eri uskontoa ja kulttuuria.

Pelko ei siis ole siinä, että heitä tulisi tänne liikaa, vaan siinä, että heitä ylipäätänsä saataisiin tänne.

 

pauli_haatainen

Close